Undervisning

Gruppeundervisning og individuelle timer.

 • Endre vaner

  .

 • Prøve nye innfallsvinkler
 • Være utforskende
 • Være utfordrende
 • Være uvanlig
 • Bli bevisst
 • Endre selvbilde
 • Være tilstede i egen kropp
 • Finne fram til det lekne og barnlige i bevegelsen
«Målet er en kropp som er organisert slik at den beveger seg med et minimum av krefter som gir maksimal effekt.»
– Moshe Feldenkrais

Les mer…