Barn

En læringsmetode

Det er viktig å understreke at feldenkraismetoden ikke er en behandlings-, men læringsmetode. Når en feldenkraispedagog jobber med barn som har motoriske utfordringer kan de hjelpe barnet til å lære seg ferdigheter, som for eksempel, rulle, krabbe, sitte og gå. 

Organisk  Læring

Moshe Feldenkrais utviklet denne metoden ut fra hvordan den kroppslige/organiske læringen foregår hos små barn. En feldenkraisutdanning er hovedsaklig erfaringsbasert og studentene gjennomgår de bevegelsen en hadde som barn. Denne filmen viser barnets bevegelser og hvordan voksne blir undervist i å bevege seg på samme måte. 

Hjernens plastisitet og barn med motoriske utfordringer

Moshe Feldenkrais jobbet selv med mange barn, og i denne filmen sier han at alle feldenkraispedagoger kan hjelpe barn slik han selv gjorde. Filmen viser også hvordan han jobbet med et barn diagnostisert med CP

Det handler ikke om å “fixe” noe hos et barn som har en dignose eller andre motoriske vansker, men å hjelpe barnets hjernen til å organisere kroppen bedre. Det er denne hjelpen en kan få gjennom å benytte feldenkraismetoden, som i dag blir benyttet over hele verden for å hjelpe barn.

Noen feldenkraispedagoger har spesialisert seg på å arbeide med barn. De har utviklet dette arbeidet, og benytter sitt eget navn, men bygger alle arbeidet sitt på Moshe Feldenkrais sitt arbeid;

Feldenkraispedagog Anat Baniel  – NeuroMovement

www.anatbanielmethod.com 

 Feldenkraispedagog Chava Shelhav –  Child’Space

www.childspacemethod.com

Feldenkraispedagog Jeremy Krauss –  JKA Jeremy Krauss Approach

www.jeremy-krauss.com

Norske feldenkraispedagoger har lært dette og kan jobbe med barn. Se liste over pedagoger her.