Hvorfor og for hvem?

Feldenkraismetoden er for alle som er interesserte i å forbedre sine fysiske prestasjoner.

Les tilbakemeldinger fra mennesker som har benyttet metoden.

Pensjonister
 • Trygghet i forhold til bevegelse
 • Bedre balanse
 • Større fleksibilitet
 • Forbygging av skader ved fall
Musikere
 • Hurtighet
 • Presisjon
 • Bedre koordinering av bevegelser
Kontoransatte
 • Forbedring av sittestilling
 • Forebygging av stressrelaterte helseplager
Image

.

.

.

.

.

.

Gravide
 • Mer tilstedeværelse i egen kropp
 • Friere pust
 • Øker bevegelseskvaliteten
Idrettsutøvere
 • Bedre balanse
 • Trygghet i forhold til bevegelse
 • Forebygging av skader
 • Forbedre atletiske ferdigheter
Industriarbeidere
 • Forebygge muskel/skjelettplager
 • Bedre arbeidsstillinger
 • Lære å bevege deg bedre og mer hensiktsmessig
«Målet er en kropp som er organisert til å bevege seg med minimal anstrengelse og maksimal effektivitet, ikke gjennom muskelstyrke, men gjennom økt bevissthet om hvordan den fungerer.»
– Moshe Feldenkrais