Artikler / Litteratur

Hva kan man oppnå ved å utføre aktiviteter på nye måter?  Se artikkel fra Aftenposten

 

Det meste av litteraturen om Feldenkraismetoden er på engelsk.

Under det amerikanske forbundet sin side finnes artikler om ulike temaer:

Ryggen
Link
Barn
Link
Kroniske smerter
Link
Skole
Link
Kreativitet
Link
Eldre
Link
Ulike bruksområder
Link
Kampsport
Link
Utøvende kunstnere
Link
Holdning
Link
Rehabilitering
Link
Spesielle behov
Link
Idrett
Link
Stress
Link
Stemmebruk
Link
Arbeidsplassen
Link

 

Spennende fagartikler:

Connors, Galea,Said, Remedios (1):

Feldenkrais Method balance classes are based on principles of motor
learning and postural control retraining: a qualitative research study

Lundquist, Zetterlund, Richter

Effects of Feldenkrais Method on Chronic Neck/
Scapular Pain in People With Visual Impairment: A
Randomized Controlled Trial With One-Year Follow-Up

Webb, Cofré Lizama, Galea

Moving with Ease: Feldenkrais Method Classes for
People with Osteoarthritis