Organisering og oppgaver

NFAFP  Norsk Forbund for Autoriserte Feldenkraispedagoger har i dag omkring 55 medlemmer.  Forbundets øverste organ er årsmøtet hvor alle medlemmer har møte og stemmerett.

Styret velges av medlemmene og består av:

Leder: Astrid Årdal
Nestleder: Kristin Ruder
Kasserer: Robert O. Olsen
Sekretær: Barbara Bartnes
Styremedlem: Stina Njaastad
Styremedlem: Beth-Karin Danielsen

Andre ansvarsområder:

IFF repr.: Stina Njaastad. Suppleant: Helena Nordahl
Euro Tab repr.: Beth-Karin Danielsen. Suppleant: Elisabeth Gilbo
Web-ansvarlig: Ann Aase Kvalvaag
Bibliotekansvarlig:Monique Gschwend

Valgkomité: Aashild Eldøy (leder), Ann Aase Kvalvaag og Algirdas Vokietaitis

NFAFPs statutter finner du her