Astrid Årdal

.
Epost:

astrid.ardal@gmail.com

Kurs:

Ingen opne kurs no

Telefon:

97112868

Adresse:

Myrerveien 19
0494 Oslo

Workshop:

Arrangerer periodevis workshops. Informasjon om desse kjem på nettsida.

Praksis:

Eg har arbeidd som feldnkraispedagog i Oslo sidan 1995.
Dei seinaste åra har eg hovudsakleg arbeidd med individuell undervisning (FI – Functional Integration)

Biografi:

Eg er utdanna lektor i pedagogikk frå UiO og har arbeidd mange år i skule og barnevern.
I 1987 fekk eg litt tilfeldig kjennskap til Feldenkraismetoden, og med bakgrunn i pedagogikk var dette arbeidet interessant for meg fordi det så tydeleg handla om læring og endringsarbeid.

Eg deltok på fleire kurs/workshops før eg starta på feldenkraisutdanning i Malmø i 1991.
Seinare kom eg i kontakt med Mia Segal som gjennom mange år var Dr. Feldenkrais sin assistent og samarbeidspartnar. Eg gjekk over til hennar utdanning ved MBS Academy (Mind Body Studies) i Nederland, og var utdanna feldenkrispedagog der i 1995. Seinare har eg årleg fulgt vidaregåande seminar hos Segal og andre feldenkraislærar i Norge og utlandet.

Andre opplysninger om meg:

Eg driv Institutt for Aktiv Læring der eg tilbyr kurs og rettleiing i forhold til opplæring for barn med store og samansette lærevanskar. Feldenkraismetoden sitt læringssyn ligg i botnen for dette arbeidet også.
Eg gir individuelle timar – FI til handicappa barn.